erotik sohbet

‘Sertleşmeden girme’ tekniği hem sex izle deneyimi olanlar, hem de olmayanlar için yararlı bir tekniktir. Daha ilk denemelerini yapan gençler için birçok1 utanç ve sıkıntıyı önler. Deneyimi çok olanlar için de başarısızlık olasılığını ortadan kaldırır. Bir kez git gel başladıktan sonra önemli bir ruhsal sorun olmadıkça erkeklerin büyük çoğunluğu sertleşmeyi gerçekleştirip sürdürebilirler. ‘Sertleşmeden girme’ seks konusundaki iki büyük yanılgıyı kökünden yıkmaktadır. Bu iki yanılgıdan birincisi bir erkeğin sertleşmeyi sağlayamadıkça bir kadınla cinsel birleşmede bulunamayacağıdır, ikincisi, girişin gerçekleştirilebilmesi için oldukça güçlü bir sertleşmeye gerek bulunduğudur.

Bu açıklamalardan okuyuculardan bazıları ‘sertleşmeden girme’nin sorunu olan erkekler için yararlı bir teknik olabileceği, ancak normal bir erkeğin bu tekniğe bir gereksemesi olmayacağı sonucuna varmış olabilirler. Bu çıkarımın yanlış olduğunu söylemeliyim. Sertleşmeden girme yalnızca ilk deneyimlerini yapan gençler ya da sorunlu kimseler için önerilmemektedir. Sertleşmeden girme Porno ücretsiz sex izle sevişmenin ayırtılmaz bir parçasıdır. Porno sevişmede bir kimsenin deneyimi arttıkça giderek bu teknik daha büyük Önem kazanır. Nedeniyse son derece basittir. Hiç kimse her an sertleşmeyi sağlayabileceğinden yüzde yüz emin olamaz. Oysa sertleşmeden sevişme yöntemi eşi ne zaman sevişmeye istekli olursa erkeğe de o zaman sev içmeye girişme olanağını verir. Kuşkusuz sertleşmeden girme yönteminin- herkeste başarıya ulaşacağı konusunda güvence verilemez. Sertleşmeden girmenin yapabileceği şey, bu yöntemi doğru dürüst uygulamasını öğrenen kimselerin başarıya ulaşma olasılığını büyük oranda artırmasıdır. Doğru dürüst diyerek anlatmak istediğim şey, o kimsenin içinde bulunduğu ruhsal ve bedensel koşulların dikkate alınması içindir. Bedensel, zihinsel ya da ruhsal bitiklik, besinsizlik yüzünden zayıf düşme durumlarında sertleşmeden giriş sonuç vermeyebilir. Oysa normal koşullarda önceden tam sertleşme olmasa da kamışla dölyolunun birbirlerine değmesi hemen hemen mucize sayılabilecek t bir etki yapar. Dünya kurulduğundan beri erkekler kamışlarının boyu kalınlığı ve yapısı konusunda kaygılardan kendilerini kurtaramamışlardır. Bu konuda kaygıları kuşkuları olan erkekleri de kadın için önemli olan şeyin kamışın şöyle ya da böyle olmasından önde erkeğin sevişirken duyarlığı ve cinsellik organını gereği gibi kullanmasını bilip bilmediği olduğuna olgun pornosu inandırmak kolay olmuyor. Eski Çinlilerin kamışın boyu, kalınlığı ve yapısı konusundaki görüşleri genel çizgileriyle çağdaş araştırmalarla varılmış sonuçlara çok benzemektedir. , Porno sevişme metinlerinin büyük bölümünde kamışın boyu kalınlığı ve yapısıyla kadının doyuma ulaştırılması konusunun bir ilişkisi olmadığı görüşü yer almaktadır. İmparator Huang Ti’yle geçen bir konuşmada danışmanı Su Nü, erkeklerin kamışları arasındaki benzemezliklerle ilgili uzun açıklamalara girişiyor: Huang Ti: Niçin erkeklerin değerli organlarının boyu, kalınlığı ve yapısı arasında büyük farklılıklar vardır. Su Nü: Tıpkı insanların yüzlerinin birbirine benzememeleri gibi kamışlar da boy, kalınlık ve yapı bakımından birbirlerine benzemezler. İster büyük, ister küçük olsunlar,’ ister uzun ya da kalın, sert ya da yumuşak olsunlar, insana doğduğu zaman doğanın verdiğinden başka türlüsü olamazlar. Bazen kısa boylu bir adamın son derece görkemli, büyük bir kamışı olabilir, bazen de görkemli, iri yan bir adamın küçücük bir kamışı olabilir. Bazısı dosdoğrudur, bazısı kıvrıktır, bazısının ürkünç bir görünümü vardır. Ama bütün bu özellikler cinsel birleşme başladıktan sonra kadın için hemen hemen hiçbir fark yapmaz. İmparator Huang Ti: Yani kamışın boyu, kalınlığı ve yapısıyla ilgili farkların cinsel birleşmeden sağlanacak haz üzerinde hiçbir etkisi olmadığını mı söylemek istiyorsun? Su Nü: Boy, kalınlık ve yapı yalnızca dış görünümlerdir. Oysa cinsel birleşmeden alınan haz insanın içindeki duygulardan gelir. Eğer bir erkek eşine sevgi ve saygı göstererek sevişmenin Önkoşullarını hazırlar, içtenlikli duygularla birleşmeyi yürütürse kamışın büyük ya da küçük olmasının niçin olumsuz bir etkisi olsun? İmparator Huang Ti: Sert ya da yumuşak olması konusunda ne düşünüyorsun? Su Nü: Kısa küçük ama sert bir kamış, uzun büyük ama yeterince sert olmayan bir kamıştan anal sex izle daha üstün tutulabilir. Bununla birlikte yeterince sertleşmemiş ve güçsüz bir organ ama nazik ve sevecen bir tutum, sert güçlü bir kamış ama kaba ve hoyrat bir tutumdan çok daha fazla yeğlenmelidir. Kuşkusuz en iyisi orta olanıdır. Yani organın hiçbir bakımdan bir aşırılığı olmayanıdır.

İmparator Huang Ti: Bazı hekimler bu konuda elde ettikleri bilgi ve becerilerine dayanarak önerdikleri yöntem ve ilaçlarla kısa ve küçük kamışları daha uzun ve daha iri, yumuşak ve güçsüz kamışları daha sert ve daha güçlü yapabiliyorlar. Bu gibi sağaltma yöntemlerinin zararlı yan etkileri olabilir mi? Bu tür sağaltma girişimlerinden elde edilebilecek bir yarar var mıdır? Su Nü: Eğer erkekle kadın birbirlerine yakınlık ve sevgi duyuyorlarsa onların uyum içinde yakınlaşmaları çok kez kısa ve küçük kamışları daha uzun ve daha büyük, yumuşak ve güçsüz olanları daha sert ve daha güçlü yapmaya yetebilir. Eğer bir erkek beyaz tenli seks tam olarak Tao’yu anlamışsa ard arda yüz kadınla yatmış olmak bile onu güçsüz düşürmez. Bir kimse Tao’yu öğrenince kendi Yang’ını eşinin Yin’iyle nasıl güçlendireceğini de öğrenmiş olur. Kendi Yang özünü güçlendirmek için nasıl doğru nefes alınıp verileceğini de bilir, kendi ateşine yardımcı olacak suyun nereden sağlanacağını da, ching’ini savurganca harcamadan bütün gece boyunca kullanmanın yolunu da bilir. Böyle yaparsa yalnız bu ufak /tefek kusurlarını gidermiş olmakla kalmaz, buna ek olarak uzun ömürlü de olur. Ama bir kimse bu gibi amaçlarla beş kimyasal maddeden yapılmış bileşimi içerse tutku ateşi daha da alevlenebilir, bu da ateşin yanıp yitmesini çabuklaştırır. Böyle yaparak kısa sürede Yang özünü tüketmiş, yitirmiş olur. Yapay yöntemlerle zarardan başka elde edilebilecek bir şey yoktur.

Video Kategorisi :

Anal Sex

Bu pornoyu yorumla

E-Mail adresin bu yazıda yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*